LinkedIn

Az első három vasúti kutatási és fejlesztési projekt, melyet az Európai Únió Horizon 2020 programja fog finanszírozni, hivatalosan 2015 május 7.-én volt bejelentve. Az első pályázati felhívás után az Európai Bizottság által lettek kiválasztva a „Mobilitással a növekedéshez“ témára, melyek ún. mintaprojektek a 7. Keretprogram és a Shift2Rail program előző etapjának kutatásai közötti hézag betöltésére.

A Roll2Rail, IT2Rail és In2Rail projektek 52 mil. Eur összértékben az Európai Unió Shift2Rail 450 mil. Eur nagyságú hozzájárulásából Vaněk finanszírozva. Ez a három projekt ún. „világítótorony“ lesz, míg 2016-ban a Shift2Rail közös vállalat teljesen működni fog.

  • Roll2Rail elsősorban a kulcstechnológiákra és a kocsipark fejlesztésénél előforduló akadályok áthidalására irányul, ami elvezet egész sor technológiai újításhoz és hozzájárul a Shift2Rail 1. Innovációs programjához
  • IT2Rail  a digitális technológiák kihasználásával fog foglalkozni a „problémamentes út“ létrhozására többféle közlekedési ág között, beleértve az információkat, az útvonal tervezést és a menetjegy-árusítást; ez majd a 4. Innovációs programban fog jelentkezni
  • In2Rail az alkalmazkodó és költséghatékony infrastruktúra kutatását fogja összefoglalni, tekintettel a vágányokra, szerkezetekre, az energiafogyasztás intelligens irányítására és fejlett közlekedésirányítási rendszerekre a kapacitás kihasználás céljából; ez a 2. és 3. Innovációs program része lesz

A Roll2Rail és az  IT2Rail az UNIFE közreműködésével lesz koordinálva, míg a Network Rail az In2Rail-t vezeti. Az UNIFE vezérigazgatója Philippe Citroën elmondta, hogy a „világítótorony projektek“ elindítása „jelentős mérföldkő“ és az „első a sok ugródeszkából“ az EU közlekedési és konkurenciaképességi ambiciózus céljainak eléréséhez.

A plenáris ülésen és  a három projekt egyes külön találkozóin a 2015. május 7.-i indításnál Brüsszelben körülbelül 200 résztevő jött össze a vasúti közlekedés minden ágazatából, beleértve a szállítókat, infrastruktúra kezelőket, beszállítókat és az akadémiai hátteret. A legfontosabb felszólalók közé tartozott Keir Fitch a MOVE vezérigazgatóságának kutatási és innovatív rendszerekkel foglalkozó részlegének vezetője, az Európai vasúti ügynökség ügyvezető igazgatója Josef Doppelbauer és a közös Shift2Rail cég ideiglenes elnöke Christos Economou.

Az OLTIS Group vállalat az IT2Rail projektbe 7 munkacsomaggal kapcsolódott be. Ezenkívül még a WP4 munkacsomag vezetését végzi, ahol a legnagyobb, kulcsfontosságú részét munkájának a Trip Tracker alkalmazáson végzi.