LinkedIn

7.–9.3.2018

2018. március 7-9. között került megrendezésre Wisła-ban a hotel Stokban a Systemy kolejowe lengyel-cseh-szlovák konferencia VIII. évfolyama, ami már stabilan része a „közlekedési, szállítmányozási, logisztikai központok, és intermodális szállítás“ szektor eseményeinek naptárában. A konferencia legfontosabb része a tapasztalat és ismeretcserén kívül, a vezető menedzserek, specialisták, vasúti iparág ügyfeleinek és a lengyel, cseh, valamint a szlovák intézmények találkozása. Az idei konferencián 150 személy vett részt.

A 2018-as évben a konferenciát az OLTIS Polska és a První Signální cég szervezte széleskörűen vitatott vasútbiztonsági problémára irányítva a figyelmet. A témák érintették a biztonságot az infrastruktúra felszereltségéről, személyek, összegyűjtött adatok és a szállított áru területéről. A jelenlegi uniós irányelvek, a fuvarozók, a pályahálózat-működtetők és az iparvágány tulajdonosok problémái és veszélyeztetettsége kerültek bemutatásra.

Tapasztalatcsere

A konferencia célja volt többek között a lengyel, cseh és szlovák a vasútiparág képviselők tapasztalatainak megosztása. A konferencia keretében történt a három infrastruktúra-működtető Lengyelországból (PKP PLK), a Cseh Köztársaságból (SŽDC) és Szlovákiából (ŽSR) nem formális találkozója, az igazgatótanácsok elnökeinek képviseletében. A beszélgetések egyik témája a tervek voltak az idei évi együttműködésre. Évről-évre a konferencián egyre több vendég és előadó vesz részt, főleg lengyelek, de egyre növekszik a résztvevők száma a Cseh Köztársaságból és Szlovákiából is. Olyan társaságok és intézmények tartottak bemutatót, mint a Közlekedésismereti intézmény, SŽDC, ŽSR, TCC Marconi, Vasúti felügyelőség, Vasúti kutatóintézet. A lengyel oldalon többek között bemutatót tartottak olyan intézmények képviselői is, mint a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Biznesu w Katowicach – Katedra Transportu Szynowego, IGTL, WST Katowice, Fundacja Pro Kolej vagy a Kancelaria Iuridica.
A részletes program az alábbi oldalon található: http://systemy-kolejowe.railconference.com/cs/

Kevésbé formálisan
Általánosan ismert, hogy a legjobb kapcsolatok azokban a szituációkban jönnek létre, amikor a konferencia résztvevői felszabadultan érzik magukat. A rendezők, mint mindig, most is törődtek a konferencia atmoszférájáról, úgy, mint az esti találkozó megfelelő környezetéről. Az első nap a „LEGENDS SE VRACI” zenekar koncertje volt, ami emlékeztetett a halhatatlan rock slágerekre. A második nap ünnepélyes bankettje során a szórakozást a „POP STARS“ zenekar biztosította, aki popslágerek feldolgozásait játssza a 60-as évektől a 90-es évekig.

Segítő kéz
Mint minden évben, a konferencia bevételének egy része a lengyelországi SOS gyermekfalu – „Sindibád“ Ustrom-ban lévő Családi ház – ideiglenes lakhely számlájára lett utalva. Ezen kívül tombola játék is volt a Terezka Hoňková rehabilitációjának támogatására, aki születésétől fogva gyermekbénulásban szenved. A résztvevők igen nagyvonalúnak mutatkoztak. Majdnem 2 ezer PLN adódott össze, ami a lánynak lehetőséget ad arra, hogy járhasson.

Együttműködés
Az idei év tiszteletbeli védnöke volt: Urzędu Transportu Kolejowego, a Cseh Köztársaság Varsói Nagykövetsége és az ACRI. Külön köszönik a szervezők az esemény minden partnerének a segítséget: KZA Kraków, Frauscher, PKP LHS, Infrakte, Vasúti Kutatóintézet, Elmontaż a TTC Marconi, úgyszintén a GRAW, Wichary Technologies, Mobile Wagon Service Railtech, Infra Silesia, Koleje Wielkopolskie, RailTech Papla, Guretruck, Czas na Herbatę, Studio Kreacji, BMW Sikora.
A média támogatást Transport Manager és a Kurier Kolejowy biztosította.
Örülünk, hogy egy év múlva újra találkozunk!