LinkedIn

Az OLTIS Group bekapcsolódott három jóváhagyott és jelenleg is futó projektbe, melyek a vasúti szolgáltatások IT megoldásaira irányulnak (ST4RT, GoF4R a VITE).

Minden projektet a közös Shift2Rail vállalat – az európai vasúti kezdeményezés az új vasúti termékek megoldásának kutatási és fejlesztési támogatására – finanszíroz.

Az elmúlt napokban megrendezésre kerültek az alakuló gyűlések, melyeken képviselőink aktívan részt vettek.

A ST4RT (Semantic Transformations for Rail Transportation) projekt – vasúti közlekedés jelentéstani transzformációja – jelentős mértékben hozzájárul a Shift2Rail vállalat Horizon 2020 kezdeményezéséhez, ami a multimodális közlekedési technológiák fejlesztési megoldásait szolgálja, egy egységes európai vasúthálózat létrehozása céljából (Single European Railway Area, SERA). A ST4RT a Shift2Rail vállalat interoperabilitási keretének (Interoperability Framework, IF) összetevőit használja ki, ami az IT2Rail „jeladó“ projektjében lett kifejlesztve és bővíti a Shift2Rail vele összefüggő „Menetjegyek vásárlása, foglalása és eladása a multimodális utazási megoldásokban (S2R-CFM-IP4-01-2015)” és az „Útitársak és nyomonkövetési szolgáltatások (S2R-CFM-IP4-02-2015)” IP4 projektjeiben. A projekt továbbá felhasználói eset-forgatókönyvet nyújt a már létező és nyílt irányítási struktúra részére a kapcsolódó „IF irányítás (S2R-OC-IP4-01-2016)“ IP4 keretében. A résztvevők a feladatokat speciális munkacsomagokba rendszerezve fogják végezni a jelentéstani web technológiák ipari kutatásaira irányulva. A projekt magja az 5. számú „IF átalakítók kísérleti bemutatása“ munkacsomag lesz, ahol bemutató kerül megrendezésre, hogy így bizonyítsa az előző csomagokban alkalmazott jelentéstani analízisek érvényességét és hatékonyságát. A bemutató a Hit Rail HEROES platformját használja, ami rendelkezik az XML üzenetek cserélésére szolgáló web szolgáltatási interfésszel és ezeket konvertálni tudja a B.5 TAP TSI dokumentumban rögzített formátumokba.

A GoF4R projekt (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility) – interoperabilitási keretrendszer a vasúti és intermodális közlekedés irányításához – különböző közlekedési operátorok közötti adatok integrálására és megosztására szolgáló struktúrát fog meghatározni úgy, hogy később a zökkenőmentes mobil szolgáltatások létrehozásához is érvényes legyen – háztól házig – bármilyen fajta közlekedési szolgáltatás felhasználásához.

A GoF4R segít legyőzni az akadályokat, amelyek egyelőre megfékezik a piaci innovációk fejlődését és támogatja a web jelentéstan elfogadását a közlekedés számára. A GoF4R projekt támogatja a SHIFT2Rail IP4-t, aminek célja, olyan eszközök és technológiák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a közlekedési ökoszisztéma különböző szereplői közti adatátvitel és felkínál mechanizmusokat adatok elvonatkoztatására összetett variábilis adat formátumokból és nem integrált szolgáltatásokból, valamint lehetővé teszi a rendszerek közti interoperabilitást. Ez feltétlenül szükséges olyan hozzáadott értékű szolgáltatások létrehozásához, amelyek kellenek a zökkenőmentes multimodális háztól házig (door-to-door) közlekedési rendszer formálásához.

A VITE (Virtualization of the Testing Environment) projekt – tesztkörnyezet virtualizálása – a  S2R-OC-IP2-02-2015-IT felhívásban van megoldva. A VITE javaslat fő célja, csökkenteni a szignál rendszerek helyi tesztelését, hogy a tesztelésre fordított összköltségek csökkenjenek. A projekt munkálatai két fő blokkba vannak szervezve:

  • Tesztelési keret javaslata a felhasználó szükségleteinek tüzetes felmérése és az aktuális helyzete alapján. Ennek alapján kiépíteni olyan folyamatot, amit minden vasúti résztvevő el tud fogadni. Ennek fő előnye, hogy annyi tesztet lehessen elvégezni, amennyit csak a laboratóriumban lehetséges.
  • Szabványos architektúra javaslata a laboratóriumi tesztekre, beleértve a felületek specifikációját, a valós környezet és a laboratóriumi eszközök között és a tesztelésre szolgáló laboratóriumok közti kapcsolat.

Az érvényesítésnél a teszt folyamatok keretében és a résztvevő laboratóriumok architektúrájának demonstrálásával egyben várható a valódi pályák és vonat adatok felhasználása három legjelentősebb európai országban, melyek az ETCS-t használják (Spanyolország, Olaszország és Belgium) és a NoBos, DeBos, valamint ezen három ország felhasználóinak értékelése.

A projekt várható eredményei jelentősen hozzájárulnak a Zero Onsite tesztkörnyezet fejlesztéséhez.