LinkedIn

2015 október 13.-án volt egy parlamenti este Brüsszelben „Az ipar vezető állapotának megmaradása: az európai vasútipari gyártók fejlesztésének és versenyképességének támogatása“ témában. Ezen a magas színvonalú  eseményen, amit a Hessen-i kormány, az UNIFE (Európai vasúti ipari szövetség) és az EU képviselőnője, Martina Werner (ITRE) támogatott több, mint 200 személy vett részt. A beszélgetés arról szólt, hogyan lehetne a legjobb módon megtartani ennek a stratégiai európai iparágnak a vasúti szállításokra  vonatkozó vezető helyzetét a világ globális piacain. Az Ázsiából jövő, fokozott versenyképességre tekintettel világos, hogy az európai beszállítói iparnak szüksége lesz együttműködnie az EU vezetőivel, hogy megőrizzék globális versenyképességüket és biztosítsák az igazságos piaci feltételeket a saját gyártmányaikra úgy a hazai európai piacon, mint a világpiacon.

A bevezető prezentációk után az UNIFE (Európai vasúti ipari szövetség) elnökével Lutz Berlingerrel és más , az európai vasúti világban jelentős, lejjebb említett személyiségekkel együtt a panel párbeszédben résztvett Miroslav Fukan úr, az OLTIS Group ügyvezető igazgatója is.

A panelbeszélgetés résztvevői:
Olivier Onidi, igazgató, European Mobility Network, DG-MOVE, Európai Bizottság
Lutz Bertling, elnök, Bombardier Transportation; elnök UNIFE
Miroslav Fukan, ügyvezető igazgató, Oltis Group, elnök UNIFE SME Committee
Johannes Hauber, a vasúti berendezések gyártási munkacsoportjának elnöke, European Trade Union IndustriAll
Didier Herbert, igazgató (elnöklő), Versenyképesség és európai szemeszter, DG-GROW, Európai Bizottság

Dr. Lutz Bertling az UNIFE elnöke és a Bombardier Transportation elnökségi igazgatója áttekintést nyújtott a vasúti beszállítói iparról és hangsúlyozta ennek jelentőségét az európai gazdaságra nézve, valamint a kokurenciális veszélyeket, amikkel szembe kell néznie és hozzátette: „Több mint 175 éves történelmével az európai beszállítói ipar az európai iparosodás és gazdasági növekedés gerince.  Az egyik alapja az európai államok kölcsönös kapcsolatainak és integrációjának, valamint a lakosság életkörnyezethez való baráti hozzáállásának. Ma az ipar dinamikusabb, innovatívabb és fontosabb az európai gazdaságban, mint bármikor előtte. Most egy olyan kulcspillanatban vagyunk, amikor az ipari konkurrencia Ázsiából, főleg Kínából és Japánból egyre intenzívebb. Az UNIFE ezért üdvözli az Európai Parlament ITRE bizottságának döntését egy hivatalos állásfoglalás készítéséről az európai vasúti gyártók versenyképességével kapcsolatosan“

Martina Werner asszony, az Európai Parlament képviselőnője és az ITRE bizottság állásfoglalásának az európai vasúti beszállítói ipar versenyképességéről szóvivője, megjegyezte: „Ha az európai vasúti beszállítói ipar hosszútávú versenyképességét be akarjuk biztosítani, többet kell európaian gondolkodnunk. Ez minden résztvevőt érint: vállalatokat, operátorokat, politikusokat. A fenntartható és interoperabilis technológiai invesztíciókra kell összpontosítanunk , ugyanúgy, mint a vasúti infrastruktúrára és a résztvevő felek együttműködésére, ahol az együttműködésnek hozzáadott értéke van“

Az állásfoglalás kidolgozása 2015 végéig várható és az európai vasútipar képviselői bíznak benne, hogy az Európai Parlament az állasfoglalást elfogadja 2016 első féléve folyamán.

Az európai vasútipar összességében több, mint 400.000 embert alkalmaz egész Európában. Összforgalmával, ami eléri a 47 milliárd Eurot ez az ágazat  jelenti a mai időben a vasúti termelés 46 % -át a világpiacon, köszönhetően annak, hogy főleg exportra irányuló iparról van szó erős hazai piaccal, de köszönhetően innovatív hozzáállásának is.