LinkedIn

Társadalmi felelősségvállalás

A Társaság felelősséget vállal és támogatja a jótékony ügyeket a környezetében. A fenntartható üzletvitel a Társasági kultúra része.

Állammal és nyilvánossággal való kapcsolat
  • A Társaság a hivatalos dokumentumait a hatályos jogi előírásoknak és a belső irányelveknek megfelelően írja és kezeli.
  • A Társaság könyvelését úgy vezeti, hogy az hiteles, valós és pontos információkat tartalmazzon a Társaság pénzgazdálkodásáról. A Társaság megfelelően és időben teljesíti az állam felé fennálló pénzügyi és nem pénzügyi kötelezettségeit – különösen az adók, valamint a törvényes illetékek és juttatások területén.
  • A Társaság aktívan együttműködik az államigazgatási szervekkel, és eleget tesz a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek. Megfelelő mértékben közzétesz információkat tevékenységeiről és szándékairól, például a weboldalán.
  • A Társaság nyíltan és átláthatóan kommunikál a nyilvánossággal.
  • A Társaság lehetőségei szerint támogatja a jótékony tevékenységeket, a karitatív, önkéntes, egészségügyi, sport és kulturális nonprofit közhasznú szervezeteket.
Környezetvédelemmel való kapcsolat
  • A Társaság, alkalmazottai és képviselői úgy végzik tevékenységüket, hogy megelőzzék a környezet károsodását vagy a környezeti károk bekövetkezését. A vállalat rendszert tart fenn a környezeti veszélyek megelőzésére.
  • A Társaság alkalmazottai és képviselői tisztában vannak magatartásuk környezetre gyakorolt hatásával, minimalizálják valamennyi hulladéktípus keletkezését, biztosítják a hulladék gyűjtését és osztályozását, megakadályozzák a veszélyes anyagok szivárgását, terjedését, és amennyire lehetséges, csökkentsék az anyag-, közeg- és energiafogyasztást.